Man kan säga att den norske arkitekten Niels Torp var före sin tid. Han ritade hållbara hus innan ordet hållbart hamnade på allas läppar. Frösundavik ritade han 1985 och tack vare hans smarta lösningar håller huset en väldigt hög energiprestanda.


Akviferlager värmer och kyler Frösundavik

Under Frösundavik ligger en grundvattenbaserad akvifäranläggning som värmer och kyler ner lokalerna, vilket ger ett minskat koldioxidutsläpp. En akvifär är 6-7 gånger mer effektivt än andra energilager. Under sommarmånaderna pumpar man upp kallt vatten från den kalla delen av akvifären och kyler ner den 45 000 kvm stora byggnaden. På vintern pumpas det varma vattnet upp och användas för att värma huset – vi kompletterar med miljömärkt el när det behövs.

Något som också hjälper till att hålla en naturligt behaglig inomhustemperatur är den stora ljusgården i mitten av huset som fungerar lite som ett växthus. Tack vare husets miljömässiga fördelar har det blivit klassificerat Very good enligt internationella miljöcertifieringen BREAM, vilket är högt för ett befintligt hus.


Många bäckar små

Niels Torp lade grunden för ett hållbart hus och vi jobbar vidare varje dag på att förvalta arvet. Våra ambitioner är att skapa ett så klimateffektivt kontorshus som möjligt och underlätta för våra hyresgäster att arbeta klimatsmart.
Sedan länge städas våra lokaler av Svanenmärkt-städning där miljövänliga rengöringsprodukter är ett måste.

Vi erbjuder gröna hyresavtal till våra hyresgäster och uppmuntrar dem att återvinna i de olika miljöstationer som finns runt om i huset. Inom kort utökar vi antalet laddningsplatser för elbilar och –cyklar. Sedan tidigare har vi ett stor cykelgarage i huset där du kan parkera din cykel tryggt och säkert, och antalet cykelpendlare växer för varje månad. Tillsammans med våra hyresgäster tar vi stegen mot en hållbar framtid.

Arbetsmiljö

De produkter som finns i byggnaden påverkar bland annat luftkvaliteten. Fastighets AB Solna Haga (Frösundavik) har höga krav på arbetsmiljön och luftkvaliteten i sina byggnader. Detta innebär att inte enbart interna byggnadsdelar påverkar luftkvaliteten utan även exempelvis möbler och ytbehandling. De produkter som köps in för att användas i byggnaden skall uppfylla den kravställning som Fastighets AB Solna Haga har i sin inköpspolicy. Se inköpspolicy för vidare vägledning inför ett inköp.

Följande är ett axplock av åtgärder vi som fastighetsägare genomför i syfte att verka för en god luftkvalitet. Löpande OVK besiktning i rekommenderat intervall, förslutna kärl för avfall, möjlighet att öppna fönster på våningsplan, moderna kylskåp, rengöringsmöjligheter vid matstationer, växtlighet invändigt och ventilation med integrerat filter.

Vid allmänt brukande av Fastighets AB Solna Haga lokaler uppmanas hyresgäster att, för allas trevnad, i sin verksamhetsutövning minimera aktiviteter som påverkar luftkvaliteten negativt.

Skadedjur
För hyresgästernas trevnad och för byggnadernas hållbarhet har Fastighet AB Solna Haga noll tolerans mot skadedjur i sina byggnader. Fastighet AB Solna Haga försöker i stor utsträckning arbeta proaktivt för att undvika skadedjur.

Om ni som hyresgäst trots detta misstänker att oönskat skadedjur finns i byggnad ber vi er att omgående kontakta våra fastighetstekniker. För vidare information om skadedjur se Fastighet AB Solna Haga proaktiva policy mot skadedjur.